Kategorije » Dokumenti AVO / Bolonjski proces

Dokumenti AVO / Bolonjski proces

Dokumenti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (AVO):

  - Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 44/13)

  - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 3/13)

  - Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/12)

  - Preporuke o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova te za prestrukturiranje studijskih programa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/12)

  - Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/11)

  - Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik BiH”, br: 91/11)

  - Instrukcija o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

  - Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove (“Službeni glasnik BiH”, broj: 86/09)

  - Odluka o kriterijumima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 88/09)

  - Odluka o načinu formiranja Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 88/09)

  - Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 75/10)

Gornji dokumenti se mogu naći na stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine: Dokumenti Agencije

Dokumenti o Bolonjskom procesu mogu se naći na:
Bolonjski proces