Kategorije » Akti Univerziteta u Tuzli

Opšti akti Univerziteta u Tuzli

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli – 30.01.2020.god.

Statut JU Univerzitet u Tuzli – 03.02.2017.god.

Statut Univerziteta u Tuzli (drugi prečišćeni tekst) – 21.05.2014.god.

Statut Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst) – 19.10.2011.god.

Pravilnik o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave – 22.12.2010.god.

Pravilnik o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli – 08.07.2020.god.

Strategija osiguranja kvaliteta Univerziteta u Tuzli 2017-2022 – 05.07.2017.god.

Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) – 30.04.2020.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst) – 29.05.2020.god.

Akcioni plan za provođenje preporuka o akreditaciji Univerziteta u Tuzli 2017-2022


I ciklus

Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 18.11.2010.god.

Pravila o nacinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli – 18.11.2010.god.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 02.11.2011.god.

Odluka o dopunama Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 06.11.2013.god.

Odluka o izmjenama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 28.09.2018.god.

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli – 26.03.2014.god.


II ciklus

Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 22.12.2010.god.

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 12.12.2012.god.

Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) – 06.11.2013.god.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 17.02.2016.god.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 07.09.2016.god.

Odluka o dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 15.09.2017.god.

Odluka o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – 19.09.2018.god.

III ciklus

Pravilnik o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 22.12.2010.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 06.07.2012.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 03.04.2013.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 06.11.2013.god.

Pravilnik o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) – 06.11.2013.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 27.05.2015.god.

Pravilnik o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst) – 08.02.2017.god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst) – 20.02.2017.god

Pravilnik o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – 19.09.2018.god.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
– 09.11.2018.god.

Akte Univerziteta u Tuzli možete naći na slijedećoj stranici: Akti Univerziteta u Tuzli