Odbor za kvalitet

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 08.05.2019. godine, donio je Odluku o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli na period od dvije (2) godine, kao i Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli, u sastavu:

1. Akademija dramskih umjetnosti:

-          Zoran Pavljašević, MA, docent,

-          Emina Goletić, MA, viši asistent,

-          Amra Salibegović, diplomirani pravnik, pom.gen.sekr.,

-          Irma Zukić, student.

2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet:

-          dr.sci. Vesna Bratovčić, vanr.prof.,

-          Hurma Begić Jahić, MA, viši asistent,

-          Izen Hajdarević, viši referent za studentska pitanja,

-          Benjamin Avdić, student.

3. Ekonomski fakultet:

-          dr.sci. Amra Babajić, docent,

-          mr. se. Mensur Herić, viši asistent,

-          dr. sci. Senad Čeliković, bibliotekar,

-          Ahmet Bulić, student.

4. Fakultet elektrotehnike:

-          dr.sci. Nedžmija Demirović, vanr.prof.,

-          Edina Čerkezović, viši asistent,

-          Lejla Džaferagić, referent za studentska pitanja,

-          Amina Buljubašić, student.

5. Fakultet za tjelesni odgoj i sport:

-          dr.sci. Eldar Goletić, docent,

-          dr.sci. Jasmin Bilalić, viši asistent,

-          Sabina Mujović, viši referent za studentska pitanja,

-          Merima Aljić, student.

6. Farmaceutski fakultet:

-          dr.sci. Aida Smajlović, vanr.prof.,

-          mr. ph. Amra Džambić, viši asistent,

-          Admir Pirić, viši laborant,

-          Amila Omersoftić, student.

7. Filozofski fakultet:

-          dr.sci. Erna Lučić, docent,

-          mr.sc. Amir Krpić, asistent,

-          Melisa Kunosić, referent za studentska pitanja,

-          Amina Parlić, student.

8. Mašinski fakultet:

-          dr. sci. Jasmin Halilović, docent,

-          mr.sci. Džemal Kovačević, viši asistent,

-          Brankica Petrović, tehnički sekretar,

-          Ajdin Brigić, student.

9. Medicinski fakultet:

-          dr.sci. Azra Kurtić, docent,

-          Grbić dr Emin, viši asistent,

-          Mevla Čamdžić, referent za studentska pitanja,

-          Adnan Mujanović, student.

10. Pravni fakultet:

-          dr.sci. Anita Petrović, docent,

-          Maja Iveljić, MA, viši asistent,

-          Almira Mujezinović, viši referent za studentska pitanja,

-          Amila Žero, student.

11. Prirodno-matematički fakultet:

-          dr.sci. Jasmina Kamberović, docent,

-          mr.sc. Rifat Omerović, viši asistent,

-          Nedima Dudić, referent za studentska pitanja,

-          Melika Damadžić, student.

12. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet:

-          dr.sci. Zvjezdan Karadžim vanr. prof.,

-          Nedžad Ribić, asistent,

-          Šeila Stević, referent za studentska pitanja,

-          Božana Barušić, student.

13. Tehnološki fakultet:

-          dr.sci. Vedran Stuhli, docent,

-          Ervin Karić, MA, viši asistent,

-          Mirela Rehić, bibliotekar,

-          Haris Begović, student.