Odbor za kvalitet

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 21.04.2017. godine, donio je Odluku o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli na period od dvije (2) godine, kao i Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli, u sastavu:

1. Akademija dramskih umjetnosti:

-          Zoran Pavljašević, MA, docent,

-          Emina Goletić, MA, viši asistent,

-          Alen Žiško, saradnik za studentsku scenu,

-          Marija Novaković, student.

2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet:

-          dr.sc. Alma Dizdarević, vanr.prof.,

-          Silva Banović, MA, viši asistent,

-          Izen Hajdarević, viši referent za studentska pitanja,

-          Amila Rekić, student.

3. Ekonomski fakultet:

-          dr.sc. Samira Fazlić, docent,

-          Hidajet Klapić, asistent,

-          Senad Čeliković, bibliotekar,

-          Ammar Mešić, student.

4. Fakultet elektrotehnike:

-          dr.sc. Damir Demirović, docent,

-          Sandra Ibrić, asistent,

-          Nihada Kovačević, tehnički sekretar,

-          Renato Matičević, student.

5. Fakultet za tjelesni odgoj i sport:

-          dr.sc. Eldar Goletić, docent,

-          dr.sc. Edin Užičanin, viši asistent,

-          Sabina Mujović, viši referent za studentska pitanja,

-          Emir Ćorić, student.

6. Farmaceutski fakultet:

-          dr.sc. Aida Smajlović, vanr.prof.,

-          Amra Džambić, asistent,

-          Admir Pirić, viši laborant,

-          Esmeralda Dautović, student.

7. Filozofski fakultet:

-          dr.sc. Vedada Baraković, vanr.prof.,

-          mr.sc. Nusreta Salić, viši asistent,

-          Meliha Mandžo, referent za studentska pitanja,

-          Naida Ljuma, student.

8. Mašinski fakultet:

-          dr.sc. Slađan Lovrić, docent,

-          mr.sc. Edis Nasić, viši asistent,

-          Amela Damažić, viši referent za studentska pitanja,

-          Nihad Topalović, student.

9. Medicinski fakultet:

-          dr.sc. Azra Kurtić, docent,

-          Ermin Grbić, asistent,

-          Begzada Alihodžić, referent za studentska pitanja,

-          Benjamin Isić, student.

10. Pravni fakultet:

-          dr.sc. Anita Petrović, docent,

-          mr.sc. Edina Šehrić, viši asistent,

-          Almira Mujezinović, viši referent za studentska pitanja,

-          Esmeralda Mrkaljević, student.

11. Prirodno-matematički fakultet:

-          dr.sc. Samra Sadiković, docent,

-          mr.sc. Aida Taletović, asistent,

-          Nedima Dudić, referent za studentska pitanja,

-          Melika Damadžić, student.

12. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet:

-          dr.sc. Rejhana Dervišević, vanr.prof.,

-          Nedžad Ribić, asistent,

-          Šeila Stević, referent za studentska pitanja,

-          Božana Barušić, student.

13. Tehnološki fakultet:

-          dr.sc. Vedran Stuhli, docent,

-          Ervin Karić, MA, viši asistent,

-          Mirela Rehić, bibliotekar,

-          Miralem Bulić, student.