Osoblje Centra


  - Voditelj Centra: dr.sci. Damir Zenunović, red.prof.

  - Sistem inženjer za kvalitet: dr.sci. Denis Čeke, dipl.inž.el.

  - Administrator za kvalitet: Almir Žigić, dipl.inž.el.

  - Mrežni administrator: dr.sci. Amir Hadžimehmedović, dipl.inž.el.

  - Sistem inženjer: Muamer Sivčević, dipl.inž.el.

  - Inženjer za podršku elektronskom obrazovanju: Merima Selimović, BA inž.el.