Osoblje Centra


  - Voditelj Centra: -

  - Sistem inženjer za kvalitet: dr.sc. Denis Čeke, dipl.inž.el.

  - Administrator za kvalitet: Almir Žigić, dipl.inž.el.

  - Mrežni administrator: dr.sc. Amir Hadžimehmedović, dipl.inž.el.

  - Sistem inženjer: Muamer Sivčević, dipl.inž.el.

  - Inženjer za podršku elektronskom obrazovanju: Merima Selimović, BA inž.el.