Osoblje Centra

  - Voditelj Centra: dr.sci. Damir Zenunović, red.prof.

  - Sistem inženjer za kvalitet: dr.sci. Denis Čeke, dipl.inž.el.

  - Administrator za kvalitet: Almir Žigić, dipl.inž.el.

  - Administrator za kvalitet: Mr. sci. Mensur Herić

  - Mrežni administrator: Jasmin Aličić, BA inž.el.

  - Sistem inženjer: Muamer Sivčević, dipl.inž.el.

  - Inženjer za podršku elektronskom obrazovanju: Merima Selimović, BA inž.el.

  - Sistem inženjer: Mr. sc. Mirza Suljić, dipl.ing.el.