Kategorije » Dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu

Odluku o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 6/12) možete preuzeti ovdje: Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja

Datum postavljanja dokumenta: 05.11.2012. godine


Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu

Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, objavljen u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona” br. 14/11, možete preuzeti ovdje: Pravilnik o koristenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja


Politika osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je uspostavio, te primjenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom i stalno poboljšava njegovu efikasnost. Sistemom upravljanja kvalitetom na Univerzitetu obuhvaćeni su svi procesi neophodni za realizaciju utvrđene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta.

Dokument “Politika osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli” možete preuzeti ovdje: Politika osiguranja kvaliteta Univerziteta u Tuzli


Smjernice za Akreditaciju

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na  10. sjednici, održanoj 12.07.2010. godine u Banjoj Luci dao je saglasnost na dokument  Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji će biti upućen u proceduru objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Na  sljedećoj sjednici zakazanoj za septembar 2010.godine, Upravni odbor Agencije će razmatrati prijedlog dokument Smjernice uz kriterije koji Agencija finalizira.

Draft verziju ovog dokumenta može se preuzeti na sljedećem linku: Smjernice uz kriterije za Akreditaciju VSU u BiH


ECTS Vodič

Ovdje možete preuzeti dokument na engleskom jeziku koji se odnosi na ECTS kreditni sistem. ECTS_Users_Guide


Kriteriji za akreditaciju

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine izradila je radnu verziju dokumenta koji se odnosi na Kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Radna verzija dokumenta (V. 2) od 11.06.2010.: Kriteriji za Akreditaciju V.2

Radna verzija dokumenta (V. 1): KriterijiZaAkreditaciju_draft