Kategorije » Akreditacija

Akreditacija visokoškolskih ustanova

Kriteriji
Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/17)

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 96/16)

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 44/13)

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 75/10)

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/14)

Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 18/13)

Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove_(“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj_8/17)

Ostali dokumenti

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/11)

Smjernice uz kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;

Minimalni standardi i normativi u visokom obrazovanju u BIH

Prijedlog Kriterija za akreditaciju studijskih programa

Tabela za samoevaluacijski izvještaj

Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (DRAFT September 2014)

SMJERNICE za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova

Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja za akreditaciju studijskog programa – Obrazac samoevaluacijskog izvještaja