Kategorije » Akreditacija

Akreditacija visokoškolskih ustanova

Kriteriji
Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/17)

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 96/16)

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 44/13)

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 75/10)

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/14)

Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 18/13)

Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove_(“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj_8/17)

Ostali dokumenti

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/11)

Smjernice uz kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;

Minimalni standardi i normativi u visokom obrazovanju u BIH

Prijedlog Kriterija za akreditaciju studijskih programa

Tabela za samoevaluacijski izvještaj

Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (DRAFT September 2014)

SMJERNICE za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova