Kategorije » Standardi i normativi

Standardi i normativi visokog obrazovanja

Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/15)

Odluka o dopuni Standarda i normativa visoke naobrazbe Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 4/16)

Odluka o izmjenama i dopuni Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/16)

Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju BiH 2007
Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/2006)
Izmjene standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/2008)
Odluka o standardma i normativima za oblast visokog obrazovanja FBIH 18.06.2008