Politika osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je uspostavio, te primjenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom i stalno poboljšava njegovu efikasnost. Sistemom upravljanja kvalitetom na Univerzitetu obuhvaćeni su svi procesi neophodni za realizaciju utvrđene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta.

Dokument “Politika osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli” možete preuzeti ovdje: Politika osiguranja kvaliteta Univerziteta u Tuzli