Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu

Odluku o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 6/12) možete preuzeti ovdje: Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja

Datum postavljanja dokumenta: 05.11.2012. godine