Konkurs za stručnjake za akreditaciju VŠU

05.04.2013. godine

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) objavila je konkurs za stručnjake koji daju ocjenu, obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Konkurs je raspisan 02.04.2013. godine i ostaje otvoren 30 dana.

Pozivamo akademsko osoblje i studente Univerziteta u Tuzli da se prijave na ovaj konkurs.

Više informacija o konkursu, kao i prijavni obrazac mogu se naći na stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta