Smjernice za Akreditaciju

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na  10. sjednici, održanoj 12.07.2010. godine u Banjoj Luci dao je saglasnost na dokument  Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji će biti upućen u proceduru objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Na  sljedećoj sjednici zakazanoj za septembar 2010.godine, Upravni odbor Agencije će razmatrati prijedlog dokument Smjernice uz kriterije koji Agencija finalizira.

Draft verziju ovog dokumenta može se preuzeti na sljedećem linku: Smjernice uz kriterije za Akreditaciju VSU u BiH