Studentska evaluacija kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2012/13. godine

15.05.2013. godine

U cilju provođenja studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2012/13. godine na Univerzitetu u Tuzli će se u 13. i 14. sedmici nastave izvršiti anketiranje studenata. Anketiranje će obaviti članovi Senatskog Odbora za kvalitet.

Pravilnik o studentskoj evaluaciji izvođenja nastave se može preuzeti ovdje.