Objavljeni kriteriji za akreditaciju studijskih programa

12.07.2013.godine

U „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 44/13 objavljena je Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Dopunama navedene Odluke utvrđeni su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, te studijskih programa za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini.

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini možete preuzeti ovdje.