Registar studijskih programa Univerziteta u Tuzli

23.09.2013. godine

U okviru TEMPUS projekta “Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvaliteta” („Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“) – SHEQA, Univerzitet u Tuzli je u saradnji sa 17 partnerskih institucija, među kojima su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te nekoliko ministarstava obrazovanja u BiH i EU partnera, implementirao aplikaciju Registar studijskih programa.

Registar studijskih programa je namijenjen kako studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli tako i široj društvenoj zajednici, odnosno svim zainteresovanim osobama koje žele dobiti informacije o studijskim programima koji se izučavaju na Univerzitetu u Tuzli. Isti, osim podataka o studijskim programima i nastavnim planovima, sadrži i osnovne podatke o Univerzitetu u Tuzli, fakultetima/Akademiji, kao i o nastavnicima koji učestvuju u nastavnom procesu.

Javnom modulu Registra studijskih programa se može pristupiti putem linka —> RSP .

Baza podataka će se kontinuirano dopunjavati podacima o novim studijskim programima sva tri ciklusa studija te sa detaljima postojećih. Na ovaj način Univerzitet u Tuzli želi da podigne nivo informisanosti javnosti o svom radu te da pomogne i olakša svim zainteresovanima pronalaženje potrebnih informacija.

Kratko uputstvo za korištenje može se preuzeti ovdje —> Uputstvo RSP UnTz>

Prilikom pretraživanja Registra obavezan kriterij je izbor akademske godine koja predstavlja godinu početka primjene nastavnog plana.