Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


22.05.2017. godine

Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


Poštovani studenti,

jedan od vidova Vašeg učešća u kontroli kvaliteta nastave na Vašem fakultetu je i prikupljanje Vašeg mišljenja o radu nastavnika i saradnika na predmetima koje slušate u ovom semestru kroz anketiranje koje će se održati u periodu 22.05. – 26.05.2017. godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa detaljima ovog iznimno značajnog procesa.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketa je u potpunosti anonimna.
- Anketiranje provode članovi Odbora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Anketom će biti obuhvaćeni studenti koji su u akademskoj 2016/17. godini prvi put upisani u ljetni semestar određene studijske godine.

Također, ukoliko to ne želi, student nije obavezan dati odgovor na sva ponuđena pitanja.Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju