Kategorije » Arhiva novosti

Istraživanje o diplomiranim studentima i osnivanje Alumni asocijacije Univerziteta u Tuzli

CONGRAD – Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement

Univerzitet u Tuzli je u uključen u Tempus projekat CONGRAD (517153-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR) koji ima za cilj istraživanje o diplomiranim studentima te osnivanje Alumni asocijacije Univerziteta u Tuzli. Rezultati istraživanja odgovoriće na važna pitanja: kako diplomirani studenti ocjenjuju studijski program koji su završili, na koje načine i sa kakvim uspjehom dolaze do zaposljenja te u kom procentu nastavljaju školovanje. Istraživanjem će se provesti evaluacija i poboljšanje studijskih programa na Univerzitetu u Tuzli.

U okviru ovog projekta Univerzitet u Tuzli će provesti anketiranje dvije generacije studenata koji su završili dodiplomski studij 2007. i 2012. godine, kojima će prvi poziv biti upućen 28.03.2013. godine a anketiranje traje do kraja juna 2013. godine. U tu svrhu Univerzitet je uveo službenu e-mail adresu alumni@untz.ba sa koje će se slati pozivi.

Više informacija o navedenom projektu možete pronaći na http://www.congrad.untz.ba i http://www.congrad.org .

Objavljeno: 15.02.2013. godine


Stavljena u funkciju jedinstvena elektronska usluga Studentskog servisa u okviru informacionog sistema Univerziteta

Početkom akademske 2012/13. godine Univerzitet u Tuzli je značajno unaprijedio informacionu podršku svim studentima Univerziteta stavljanjem u funkciju jedinstvene elektronske usluge Studentskog servisa u okviru informacionog sistema Univerziteta. Ista je bila u testnoj fazi od juna do septembra ove godine i bila je moguća samo za studente prve godine na nekoliko odsjeka pojedinih fakulteta Univerziteta, a od početka akademske 2012/13. godine na raspolaganju je svim studentima Univerziteta.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli, oslanjajući se isključivo na sopstvene stručnjake, razvio je nekoliko softverskih modula koji zajedno čine jedinstvenu elektronsku uslugu Studentskog servisa o kojoj više možete pročitati iz … COKIE-Studentski servis UnTz .

Objavljeno: 06.11.2012. godine


Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu

Dana 01.06.2012. godine stupila je na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 6/12), koju možete preuzeti ovdje: Odluka o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja

Datum objave: 05.11.2012. godine


Studentska evaluacija kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2011/12. godine

U cilju provođenja studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2011/12. godine na Univerzitetu u Tuzli će se u 13. i 14. sedmici nastave izvršiti anketiranje studenata. Anketiranje će obaviti članovi Senatskog Odbora za kvalitet.

Pravilnik o studentskoj evaluaciji izvođenja nastave se može preuzeti ovdje.


TEMPUS projekt CUBRIK – Posjeta EU eksperata Ekonomskom fakultetu

Univerzitet u Tuzli participira u TEMPUS projektu pod nazivom „Strenghtening Quality
Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning -
CUBRIK“. Cilj ovog projekta je pružanje znanja i podrške zemljama zapadnog Balkana u uspostavljanju
i implementiranju sistema upravljanja kvalitetom na visokoobrazovnim institucijama a projekt traje tri godine.

Između ostalih, u toku druge godine projekta, aktivnosti su bile usmjerene na osposobljavanje visokoobrazovnih institucija za provođenje procesa samoevaluacije studijskih programa i eksterne evaluacije od strane EU eksperata prema evropskim metodologijama. U okviru Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet je u januaru 2012. godine završio samoevaluaciju studijskog programa I ciklusa studija prema evropskom EFQM-TRIS modelu, uz podršku Centra za osiguranje i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli.

U cilju provođenja eksterne evaluacije u okviru TEMPUS projekta CUBRIK, EU eksperti iz Belgije, gospodin Ignace Van Dingenen i gospođica Nora Laermans, su 21.02.2012. godine obavili posjetu Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. EU eksperti su obavili razgovor sa predstavnicima samoevaluacionog tima, menadžmenta fakulteta, studenata, odbora za kvalitet na fakultetu i Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta a također su i obišli prostore fakulteta. Posjeta je ocijenjena uspješnom i značajnom za dalje poboljšanje osiguranja kvaliteta studijskog programa i rada Ekonomskog fakulteta.


TEMPUS project CUBRIK

In the framework of the activities provided through the implementation of the TEMPUS project CUBRIK, in which the University of Tuzla took part, on Sep 1st 2011 in the Faculty of Economics, University of Tuzla, for members of management and internal evaluation team at the Faculty of Economics, the presentation of the project activities was done, by the Center for Quality Assurance and Internal Evaluation, University of Tuzla.

On this occasion, once again it was highlighted the importance of the project on strengthening the quality assurance system at the Faculty and University and on the transfer of experiences from developed countries of the European Union to universities in Bosnia and Herzegovina. Particular attention was paid to Activity 5.1 Institutional evaluation of universities with the EFQM methodology: self-evaluation. It was presented a fundamental concept of excellence, EFQM Excellence Model, the basic determinants of RADAR logic model and TRIS model.

An active discussion was conducted on the implementation of self-evaluation process by the given methodology and guidelines developed through the project CUBRIK and on the experiences gained through this project.

More informations and presentations about TEMPUS project “Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning”, acronym CUBRIK, you can find on this link: CUBRIK

Project ID: CUBRIK 158999-TEMPUS-ES-TEMPUS-SMGR


POZIV EKSPERTIMA ZA OSIGURANJE KVALITETA SA UNIVERZITETA U TUZLI

Univerzitet u Tuzli je započeo aktivnosti na realizaciji TEMPUS projekta pod nazivom „Jačanje sistema osiguranja kvaliteta u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana kao podrška nacionalnom i regionalnom planiranju“, skraćeno CUBRIK (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR).

Cjelokupan tekst poziva možete preuzeti ovdje.


Anketiranje studenata

U cilju evaluacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli će se u periodu od 10.01.2010. do 14.01.2010. godine izvršiti anketiranje studenata. Anketiranje će obaviti članovi Senatskog Odbora za kvalitet.
Pravilnik o studentskoj evaluaciji izvođenja nastave možete preuzeti ovdje.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli


Objavljena Odluka o kriterijima za akreditaciju

Sarajevo, 13.septembar 2010.god.-U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ br. 75/10  objavljena je Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini koju je uz saglasnost Upravnog odbora donio direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA). Utvrđivanje jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova nadležnost je Agencije propisana Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Kriteriji za akreditaciju su jedinstveni i obavezni za sve visokoškolske ustanove u BiH, kako javne, tako i privatne univerzitete i visoke škole. Oni će se potpuno jednako i dosljedno primjenjivati na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a od stepena njihove ispunjenosti zavisiće preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Kriteriji imaju  izvorište u Standardima i smjernicama za  osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, te Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Kriteriji su rezultat intenzivnog rada Agencije i opsežnih konsultacija sa predstavnicima akademske zajednice i svih ministarstava nadležnih za visoko obrazovanje u BiH, kao i konsultantske pomoći evropskih stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta.

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

Potpisivanje projekta QA InfoSys

Dana 08.04.2010.godine na Univerzitetu u Tuzli  potpisan je projekat „Informacioni sistem za podršku internom osiguranju kvaliteta na univerzitetima Tuzla i „Džemal Bijedić“ Mostar“ – QA InfoSys.

Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Svjetskog univerzitetskog servisa WUS Austrija, Austrijske razvojne agencije ADA, predstavnici menadžmenta Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, Univerziteta u Tuzli, te osoblje zaduženo za implementaciju projekta. Sredstva za implementaciju obezbijedili su navedeni austrijski donatori.

Predviđeno je da se projekat realizuje u periodu od 08.04.2010. do 08.04.2011. godine zajedno sa Univerzitetom Džemal Bijedić Mostar.