Akreditacija visokoškolskih ustanova

Kriteriji
Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/17)

Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 96/16)

Pravilnici
Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa – 01.02.2022.

Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Sluzbene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)

Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove_(“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj_8/17)

Ostali dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 26/19)

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/11)

Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)

Minimalni standardi i normativi u visokom obrazovanju u BIH

Tabela za samoevaluacijski izvještaj

Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

SMJERNICE za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova